Powered by spoto review Despre proiect
Denumirea proiectului: Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor
Acronimul proiectului: MISISQ
Durata proiectului:  01/12/2013 - 30/11/2016
 

 

    Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii studiilor superioare în Republica Moldova, prin extinderea şi diversificarea accesului la informaţie pentru întreaga comunitate academică. Realizarea acestui proiect presupune diversificarea şi modernizarea serviciilor informaţionale pentru un învăţământ superior de calitate, dezvoltarea unei infrastructuri informaţionale comune, generarea partajată a resurselor informaţionale şi asigurarea accesului la acestea în regim on-line. De asemenea este importantă crearea repozitoriilor instituţionale care vor servi ca surse de informare şi, totodată, vor contribui la creşterea vizibilităţii universităţilor din Moldova în spaţiul educaţional internaţional. Printre obiective se numără şi susţinerea procesului de e-learning, a celui de instruire şi cercetare ştiinţifică, promovare a culturii informaţiei în vederea utilizării eficiente a resurselor informaţionale naţionale şi internaţionale şi sporirii eficienţei procesului de instruire şi cercetare.

   Numeroase cursuri de alfabetizare informaţională vor fi organizate în scopul instruirii formatorilor, care vor prelua pe viitor oferirea de cursuri suplimentare pentru studenţi în conformitate cu curriculum-ul de studii sau opţional. Rezultatele estimative ale proiectului vor asigura studenţilor din Republica Moldova şanse egale de participare la programe internaţionale de schimb de studenţi. Personalul Bibliotecilor îşi vor îmbunătăţi abilităţile sale profesionale la diverse workshop-uri şi training-uri, vor beneficia de vizite de studiu şi alte evenimente în cadrul proiectului, care le vor permite să se integreze în comunitatea profesională internaţională. Implementarea ideilor din proiect va avea un impact benefic asupra stabilirii circumstanţelor de instruire pe tot parcursul vieţii.

Contacte

Coordonator UE:

Kretaviciene Meile,

ULȘM, LT

meile.kretaviciene@lsmuni.lt

+370 37 327 201

+370 37 327 219

 

Coordonator MD:

Karnaeva Liubovi,

USMF ''Nicolae Testemițanu", MD

liubovi_karnaeva@yahoo.com

+373 22 205 552

+373 22 205 553

Vizite