Powered by spoto review Conferinţe
 

Pe data de 27 octombrie 2016, a avut loc Conferința de totalizare a activităților din cadrul Proiectului Tempus “Modern IMG 1236Information Services for Improvement Study Quality”, desfășurat în perioada 1 decembrie 2013 - 30 noiembrie 2016, cu un cost total de 967 680 de euro, care a avut drept scop îmbunătăţirea calităţii studiilor superioare în Republica Moldova prin extinderea şi diversificarea accesului la informaţie pentru întreaga comunitate academică. Realizarea proiectului a presupus crearea şi modernizarea serviciilor informaţionale pentru un învăţământ superior de calitate.

Conferința a fost deschisă de coordonatorul național al Proiectului, dna Liubovi Karnaeva, director Biblioteca Științifică Medicală, care a declarat că,  bibliotecile universitare din Republica Moldova și-au amplificat rolul și importanța în procesul de studiu și de cercetare  prin crearea unui spațiu academic unic, constituirea repozitoriilor instituţionale, dezvoltarea unui curriculum universitar privind formarea culturii informației utilizatorilor conform necesităţilor actuale de dezvoltare a societății informaționale și implementarea de noi servicii informaționale moderne pentru studenți și cadre didactice.  Astfel, scopul proiectului MISISQ – Servicii informaționale moderne pentru îmbunătățirea calității studiilor – a fost atins. Coordonatorul a făcut o incursiune în dezvoltarea proiectului începând cu anul 2014, când la Kaunas au fost stabilite obiectivele, a fost determinată logistica și managementul acțiunilor, formarea echipelor pentru ca astăzi să ne bucurăm de rezultate pozitive și produse informaționale de calitate.

Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ al Universității noastre, a vorbit despre rolul bibliotecii în instituțiile de învățământ, care a evoluat de la tradiționalul împrumut de cărți până la un centru educațional, de instruire, metodic și cultural. Prorectorul a menționat și despre proiectele privind autonomia universitară și asigurarea calității, care împreună cu implementarea tehnologiilor informaționale în bibliotecile universitare „vin să întregească spectrul de activități menite să îmbunătățească calitatea învățământului superior din Republica Moldova”.

Totodată, din partea USMF „Nicolae Testemiţanu”, prorectorul Olga Cernețchi a înmânat diplome de merit partenerilor internaționali ai proiectului: Universitatea de Științe Medicale din Kaunas, Lituania; Universitatea Tehnică din Riga, Letonia; Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, România; Universitatea Națională Debreceni Egyetem, Ungaria, precum și medalia Nicolae Testemițanu – coordonatorului UE al proiectului Meile Kretaviciene de la Universitatea de Științe Medicale din Kaunas, Lituania. Totodată, coordonatorul european a primit medalia jubiliară a Universității de Stat din Moldova, care a fost înmânată de Otilia Dandara, prorector pentru activitate didactică. 

Coordonatorii proiectului, reprezentanții instituțiilor partenere europene și cei mai activi bibliotecari din Republica Moldova, care au contribuit la implementarea proiectului, au fost menționați cu diplome din partea Ministerului Educației și a Ministerului Culturii.

În cadrul conferinței de totalizare au fost prezentate rezultatele proiectului, care au impresionat comunitatea bibliotecară națională și cea internațională. Cu eforturi comune s-a reușit dezvoltarea unei infrastructuri informaţionale, implementarea unui soft integrat de bibliotecă – ALEPH și a unei platforme informaționale (Primo), prin intermediul căreia toate resursele informaționale ale celor 7 biblioteci universitare, cât și bazele de date disponibile în regim on-line, au fost concentrate într-un singur spațiu virtual. Astfel, utilizatorii au acces, dintr-un singur punct, la catalogul electronic partajat (LibUniv) și la resursele informaţionale internaționale. Au fost create repozitorii instituţionale, care au fost integrate în spaţiul mondial de educaţie și cercetare. Un alt obiectiv a fost promovarea și dezvoltarea culturii informaţiei în vederea utilizării eficiente a resurselor informaţionale şi sporirii calității proceselor de instruire şi cercetare în ţara noastră.

Beneficiarii proiectului, cât și partenerii internaționali, speră că aceste resurse să fie utilizate eficient de către utilizatorii interni și externi, valorificate la justa lor valoare, fapt care va contribui la promovarea performanțelor instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, creșterea vizibilității și a impactului acestora la nivel internațional. Totodată, bibliotecarii universitari și-au asumat angajamentul să dezvolte în continuare aceste produse informaționale, să presteze servicii moderne de informare şi să formeze cultura informației utilizatorilor – cerinţe indispensabile pentru progresul Republicii Moldova.

Lista participanţilor

Comunicări:

Creation of e-Library for Moldova Universities

Implementation_of_MISISQ_Tempus_project

Institutional Repositories: Current State and Future

Building of institutional e-repositories in the university libraries from Republic of Moldova

CULTURA INFORMAȚIEI -necesitate majoră în procesul de studiu și cercetare în contextul tendințelor europene și mondiale

Исследование мнений респондентов о функционировании информационно-поисковой системы PRIMO в университетах Молдовы

 

Materialele conferinţei se anexează:

Magazin Bibliologic - ediţie specială în cadrul proiectului MISISQ

Album de fotografii

Modulul Circulaţie: ghid pentru bibliotecari

Ghid de arhivare a documentelor în Repozitoriul Instituţional

Formatul MARC 21 / Bibliografic : ghid de catalogare

https://www.youtube.com/watch?v=lR9I4N45rbI

Galeria foto

 

 

 

 

 

    IMG 3468Pe data de 30 octombrie 2015 a avut loc Conferința de totalizare a activităților prevăzute în WP2 – e-Repositories cu genericul„Crearea repozitoriilor instituționale – oportunitate de amplificare a vizibilității universităților din Republica Moldova în spațiul informațional global”.
    Ședința a fost deschisă de către dna Ecaterina Zasmenco, director Biblioteca Centrală a USM, care a salutat auditoriul. Cuvând de deschidere li s-a oferit dnei Angela Niculiţă, prorector pentru relaţii internaţionale conf. univ. USM și dnei Virginia Revenco, coordonator Erasmus+ în RM.    Startul ședinței de comunicări a fost dat de Membrii WP2, Creare e-Repozitorii, Viorica Lupu și Ana Gudima. Spre sfârşitul conferinței moderatorii, Viorica Lupu și Ana Gudima, au dat citire recomandărilor privind dezvoltarea de mai departe a repozitoriilor instituționale, constituite în cadrul proiectului MISISQ, după cum urmează:

 

 1. Înregistrarea repozitoriilor instituționale în registrele internaționale ROAR, DOAR etc.

 

2. Aprobarea Politicilor instituționale privind Accesul Deschis și Regulamentului de organizare și funcționare a RI la Senatele universităților- participante la Proiect.
3. Înregistrarea Politicii instituționale privind Accesul Deschis în ROARMAP (Registry of Open Access Repository Mandatory Archivieng Policies).
4. Dezvoltarea repozitoriilor sub aspect tehnologic și de conținut.
5. Finalizarea elaborării Ghidului de utilizare a RI.
6. Includerea în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea repozitoriului instituțional un compartiment dedicat relațiilor cu utilizatorii.
7. Înregistrarea pe site-ul handle.net.

 

     La finele conferinței cuvânt i s-a oferit dnei Liubovi Karnaeva, coordonator național al proiectului Tempus – “Modern Information Services for Improvement Study Quality”, care a menționat importanța acestui proiect pentru universitățile din RM și a mulțumit partenerilor de proiect, membrilor grupului de lucru WP2 pentru munca depusă, dăruire și rezultate frumoase.

 

 Materialele conferinței se anexează:

 

Program
Lista participanților
Comunicări:

 

Разработка репозитория на базе Dspace: опыт Научно-Медицинской Библиотеки ГУМФ им. Николае Тестемицану

 

Использование метаданных Дублинского ядра в описание информационных ресурсов

 

Configurări în DSpace pentru personalizarea interfeţei repozitoriului digital

 

Organizarea și funcționarea repozitoriului instituțional: cadrul de reglementare

 

Arhivarea electronică în bibliotecile universitare: aspecte legale și de conținut

 

Repozitoriul instituţional în percepţia comunităţii academice

 

Conceptualizarea structurii repozitoriilor instituționale

 

Utilizarea instrumentului Google Analytics în măsurarea indicatorilor statistici: experienţa BŞ USARB

 

Postere:

 

Institutional Repository in Medical Sciences

 

Open Research Archive USARB

 

Institutional Repository of Economic Knowledge

 

Institutional Repository of Moldova State University

 

Institutional Repository of Technical University University of Moldova

 

Institutional Repository in Agricultural Sciences

 

Digital Institutional Repository - SPU

 

           

 

Loc de desfășurare:

 

Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexe Mateevici, 60, bloculcentral, et. 2, Sala Senatului

 

Galeria foto

 

Contacte

Coordonator UE:

Kretaviciene Meile,

ULȘM, LT

meile.kretaviciene@lsmuni.lt

+370 37 327 201

+370 37 327 219

 

Coordonator MD:

Karnaeva Liubovi,

USMF ''Nicolae Testemițanu", MD

liubovi_karnaeva@yahoo.com

+373 22 205 552

+373 22 205 553

Vizite