Powered by spoto review USARB, MD

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi , USARB

Biblioteca Ştiinţifică

Persoană de contact: Harconita Elena  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

(+373 231) 52445

(+373 231)52445

Adresa de Internet:www.usarb.md

Prezentarea instituţiei

USARB este unica Universitate de Stat din nordul Moldovei. Ea pregăteşte specialişti la 43 de specialităţi în cadrul a patru  facultăţi: Facultatea de Litere;  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţei, Psihologie şi Arte;  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale; 

     Universitatea asigură formarea cadrelor pentru economia naţională la toate nivelele: studii superioare de licenţă, de masterat şi de doctorat, precum şi formarea profesională continuă. Scopul Universităţii este instruirea  calitativă a 6 700  de studenţi, care vor fi capabili să activeze eficient în diverse domenii  ale economiei naţionale şi  structuri publice.

     Universitatea are zeci de acorduri încheiate cu universităţile europene şi de pe alte continente, precum şi  proiecte susţinute tehnic şi logistic de către Consiliul Europei, Agenţia Universitară a Franconiei, programele Uniunii Europene pentru învăţămîntul superior: Tempus, Erasmus-Mundus, Jean Monnet, Youth in Action.

Biblioteca Ştiinţifică este o subdiviziune importantă în Universitate - parte integrantă a procesului de învăţămînt şi cercetare ştiinţifică. Ea asigură accesul la infrastructura informaţională pentru  studiu şi ştiinţă studenţilor, personalului didactic,  cercetătorilor, angajaţilor universitari şi altor categorii socio – profesionale din Nordul Republicii Moldova, oferă servicii şi produse informaţionale relevante solicitărilor utilizatorilor.   

Rolul instituţiei în proiect

Biblioteca Ştiinţifică USARB intenţionează să îmbunătăţească şi să diversifice serviciile informaţionale oferite pentru  studenţi şi personalul academic; să extindă şi să faciliteze accesul la resurse informaţionale internaţionale; să doteze biblioteca universitară cu TIC moderne; să integreze instituţia în spaţiul informaţional universitar unic stabilit în reţeaua bibliotecilor universitare din Moldova. Biblioteca se orientează spre crearea, diversificarea şi oferirea serviciilor inovatoare de înaltă calitate, bazate pe tehnologia digitală, oferind acces interactiv la conţinut, resurse multimedia, care sînt solicitate  de studenţii şi profesorii universitari în contextul Societăţii Informaţiei şi a Cunoaşterii,  Strategiei de Informare şi Cunoaştere  a USARB.  Implicarea Bibliotecii în proiect va contribui semnificativ la realizarea acestor obiective, conectarea instituţiei la tendinţele europene în instruirea studenţilor şi  formarea cercetătorilor la nivel universitar şi postuniversitar.

Contacte

Coordonator UE:

Kretaviciene Meile,

ULȘM, LT

meile.kretaviciene@lsmuni.lt

+370 37 327 201

+370 37 327 219

 

Coordonator MD:

Karnaeva Liubovi,

USMF ''Nicolae Testemițanu", MD

liubovi_karnaeva@yahoo.com

+373 22 205 552

+373 22 205 553

Vizite