Powered by spoto review Activități & Noutăți

Sesiunea de monitorizare a proiectului TEMPUS

“Modern Information Services for Improvement Study Quality” (MISISQ)

Pe 14 mai 2018 la Biblioteca Ştiinţifică Medicală a avut loc sesiunea de monitorizare a proiectului TEMPUS Modern Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ), implementat în perioada 2013-2016. Acest exerciţiu de monitorizare, realizat de Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova, a avut drept scop evaluarea rezultatelor, impactului şi continuităţii activităţilor realizate în cadrul proiectului.

La şedinţă au participat: echipa de monitorizare (Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova); partenerii naţionali ai proiectului; Daiva Jurkšaitiene, reprezentant al Bibliotecii Universității de Științe Medicale din Kaunas, Lituania (prin skype); bibliotecari; administratori de sistem, care au contribuit la implementarea proiectului.

În deschiderea sesiunii Claudia Melinte, coordonator al Oficiului Național Erasmus+ în Moldova, a menţionat importanţa acţiunii de monitorizare, scopul ei fiind estimarea rezultatelor, relevarea exemplelor de bune practici, dar şi identificarea problemelor şi dificultăţilor întâmpinate la implementarea proiectului.

Liubovi Karnaeva, coordonatorul naţional al proiectului MISISQ, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, a vorbit despre obiectivele, activităţile realizate şi rezultatele proiectului. Proiectul MISISQ a fost implementat cu success şi are un impact direct asupra sistemului național de învățământ superior prin lărgirea accesului la informație pentru comunitatea academică din țară și prin asigurarea informațională a proceselor de instruire și cercetare în universitățile din Republica Moldova. Cu eforturi comune s-a reuşit crearea unui spațiu informațional academic unic, constituind catalogul electronic partajat al celor șapte biblioteci universitare, participante în proiect şi repozitoriile instituționale, care reflectă rezultatele activității științifice a universităților partenere. Proiectul este, cu siguranţă, sustenabil. Partenerii proiectului și-au asumat angajamentul să dezvolte în continuare aceste produse informaționale, să presteze servicii moderne de informare şi să formeze cultura informației utilizatorilor – cerinţe indispensabile pentru dezvoltarea societăţii informaţionale.

Daiva Jurkšaitiene, reprezentantul Bibliotecii Universității de Științe Medicale din Kaunas, Lituania, instituţie care a fost lider european şi aplicant de proiect, a remarcat colaborarea frumoasă, succesul, dar şi complexitatea proiectului realizat în comun. Succesul proiectului se datorează unui management eficient atât la nivel internaţional cât şi naţional şi echipelor de proiect, care au avut atribuţii şi responsabilităţi clar definite şi au cooperat foarte bine.

Directorii bibliotecilor universitare, parteneri naţionali ai proiectului, au raportat despre rezultatele obținute în proiect, dificultăţile întâlnite, impactul asupra fiecărei instituţii, precum şi despre continuitatea activităţilor prin dezvoltarea produselor informaţionale create şi prin formarea culturii informaţiei beneficiarilor în vederea utilizării eficiente a resurselor informaţionale şi sporirii calității proceselor de instruire şi cercetare în ţara noastră.

La finele şedinţei echipa de monitorizare a constatat rezultatele pozitive ale proiectului MISISQ, atingerea cu succes a obiectivelor planificate, colaborarea eficientă şi dialogul constructiv între membrii echipei proiectului. Totodată, au venit cu unele recomandări pentru viitor.

Claudia Melinte a remarcat importanţa acestui proiect pentru Republica Moldova, pentru instituţiile implicate, în special pentru fortificarea şi modernizarea învăţământului superior. A menţionat, de asemenea, că proiectul MISISQ poate constitui un exemplu de bune practici pentru alte instituţii similare din ţară şi a încurajat partenerii proiectului să mai aplice la alte proiecte Erasmus+.

 

Vezi agenda

 

Galeria foto

Pe data de 08 decembrie 2016, în cadrul şedinţei Consiliului Rectorilor din RM, a fost prezentată platforma PRIMO ca instrument de regăsire a informaţiilor în bibliotecile universităţilor din Republica Moldova. La şedinţa Consiliului Rectorilor au fost prezentate rezultatele finale ale proiectul Tempus, MISISQ. S-a vorbit despre importanţa creării şi dezvoltării repozitoriilor instituţionale în universităţile din RM.

Agenda şedinţei:

 

În perioada 28 – 29 noiembrie 2016, bibliotecarii universitari din Republica Moldova, participanți la Proiectul Servicii Informaționale Moderne pentru Studii de Calitate,  au mers într-o vizită de documentare la Biblioteca Universităţii Tehnice din Riga (Letonia) şi la Biblioteca Naţională a Letoniei.

În perioada 23 – 24 noiembrie 2016, la Biblioteca Universităţii din Debrecen (Ungaria),  va avea loc  Workshopul  “Sustainability of library sistems and future developments” pentru bibliotecarii universitari din Republica Moldova, participanți la Proiectul Servicii Informaționale Moderne pentru Studii de Calitate.

Programul se anexează

 

Pe data de 27 octombrie 2016, a avut loc Conferința de totalizare a activităților din cadrul Proiectului Tempus “Modern Information Services for Improvement Study Quality”, desfășurat în perioada 1 decembrie 2013 - 30 noiembrie 2016, cu un cost total de 967 680 de euro, care a avut drept scop îmbunătăţirea calităţii studiilor superioare în Republica Moldova prin extinderea şi diversificarea accesului la informaţie pentru întreaga comunitate academică. Realizarea proiectului a presupus crearea şi modernizarea serviciilor informaţionale pentru un învăţământ superior de calitate.

Conferința a fost deschisă de coordonatorul național al Proiectului, dna Liubovi Karnaeva, director Biblioteca Științifică Medicală, care a declarat că,  bibliotecile universitare din Republica Moldova și-au amplificat rolul și importanța în procesul de studiu și de cercetare  prin crearea unui spațiu academic unic, constituirea repozitoriilor instituţionale, dezvoltarea unui curriculum universitar privind formarea culturii informației utilizatorilor conform necesităţilor actuale de dezvoltare a societății informaționale și implementarea de noi servicii informaționale moderne pentru studenți și cadre didactice.  Astfel, scopul proiectului MISISQ – Servicii informaționale moderne pentru îmbunătățirea calității studiilor – a fost atins. Coordonatorul a făcut o incursiune în dezvoltarea proiectului începând cu anul 2014, când la Kaunas au fost stabilite obiectivele, a fost determinată logistica și managementul acțiunilor, formarea echipelor pentru ca astăzi să ne bucurăm de rezultate pozitive și produse informaționale de calitate.

Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ al Universității noastre, a vorbit despre rolul bibliotecii în instituțiile de învățământ, care a evoluat de la tradiționalul împrumut de cărți până la un centru educațional, de instruire, metodic și cultural. Prorectorul a menționat și despre proiectele privind autonomia universitară și asigurarea calității, care împreună cu implementarea tehnologiilor informaționale în bibliotecile universitare „vin să întregească spectrul de activități menite să îmbunătățească calitatea învățământului superior din Republica Moldova”.

Totodată, din partea USMF „Nicolae Testemiţanu”, prorectorul Olga Cernețchi a înmânat diplome de merit partenerilor internaționali ai proiectului: Universitatea de Științe Medicale din Kaunas, Lituania; Universitatea Tehnică din Riga, Letonia; Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, România; Universitatea Națională Debreceni Egyetem, Ungaria, precum și medalia Nicolae Testemițanu – coordonatorului UE al proiectului Meile Kretaviciene de la Universitatea de Științe Medicale din Kaunas, Lituania. Totodată, coordonatorul european a primit medalia jubiliară a Universității de Stat din Moldova, care a fost înmânată de Otilia Dandara, prorector pentru activitate didactică. 

Coordonatorii proiectului, reprezentanții instituțiilor partenere europene și cei mai activi bibliotecari din Republica Moldova, care au contribuit la implementarea proiectului, au fost menționați cu diplome din partea Ministerului Educației și a Ministerului Culturii.

În cadrul conferinței de totalizare au fost prezentate rezultatele proiectului, care au impresionat comunitatea bibliotecară națională și cea internațională. Cu eforturi comune s-a reușit dezvoltarea unei infrastructuri informaţionale, implementarea unui soft integrat de bibliotecă – ALEPH și a unei platforme informaționale (Primo), prin intermediul căreia toate resursele informaționale ale celor 7 biblioteci universitare, cât și bazele de date disponibile în regim on-line, au fost concentrate într-un singur spațiu virtual. Astfel, utilizatorii au acces, dintr-un singur punct, la catalogul electronic partajat (LibUniv) și la resursele informaţionale internaționale. Au fost create repozitorii instituţionale, care au fost integrate în spaţiul mondial de educaţie și cercetare. Un alt obiectiv a fost promovarea și dezvoltarea culturii informaţiei în vederea utilizării eficiente a resurselor informaţionale şi sporirii calității proceselor de instruire şi cercetare în ţara noastră.

Beneficiarii proiectului, cât și partenerii internaționali, speră că aceste resurse să fie utilizate eficient de către utilizatorii interni și externi, valorificate la justa lor valoare, fapt care va contribui la promovarea performanțelor instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, creșterea vizibilității și a impactului acestora la nivel internațional. Totodată, bibliotecarii universitari și-au asumat angajamentul să dezvolte în continuare aceste produse informaționale, să presteze servicii moderne de informare şi să formeze cultura informației utilizatorilor – cerinţe indispensabile pentru progresul Republicii Moldova.

 

Lista participanţilor

 

Comunicări:

Creation of e-Library for Moldova Universities

Implementation_of_MISISQ_Tempus_project

Institutional Repositories: Current State and Future

Building of institutional e-repositories in the university libraries from Republic of Moldova

CULTURA INFORMAȚIEI -necesitate majoră în procesul de studiu și cercetare în contextul tendințelor europene și mondiale

Исследование мнений респондентов о функционировании информационно-поисковой системы PRIMO в университетах Молдовы

 

Materialele conferinţei se anexează:

Magazin Bibliologic - ediţie specială în cadrul proiectului MISISQ

Album de fotografii

Modulul Circulaţie: ghid pentru bibliotecari

Ghid de arhivare a documentelor în Repozitoriul Instituţional

Formatul MARC 21 / Bibliografic : ghid de catalogare

 

https://www.youtube.com/watch?v=lR9I4N45rbI

 

Galeria foto

 

Contacte

Coordonator UE:

Kretaviciene Meile,

ULȘM, LT

meile.kretaviciene@lsmuni.lt

+370 37 327 201

+370 37 327 219

 

Coordonator MD:

Karnaeva Liubovi,

USMF ''Nicolae Testemițanu", MD

liubovi_karnaeva@yahoo.com

+373 22 205 552

+373 22 205 553

Vizite