Powered by spoto review WP 2 E-repozitoriu

   IMG 3468Pe data de 30 octombrie 2015 a avut loc Conferința de totalizare a activităților prevăzute în WP2 – e-Repositories cu genericul „Crearea repozitoriilor instituționale – oportunitate de amplificare a vizibilității universităților din Republica Moldova în spațiul informațional global”.
    Ședința a fost deschisă de către dna Ecaterina Zasmenco, director Biblioteca Centrală a USM, care a salutat auditoriul. Cuvânt de deschidere li s-a oferit dnei Angela Niculiţă, prorector pentru relaţii internaţionale conf. univ. USM și dnei Virginia Revenco, coordonator Erasmus+ în RM.    Startul ședinței de comunicări a fost dat de Membrii WP2, Crearea e-Repozitorii, Viorica Lupu și Ana Gudima. Spre sfârşitul conferinței moderatorii, Viorica Lupu și Ana Gudima, au dat citire recomandărilor privind dezvoltarea de mai departe a repozitoriilor instituționale, constituite în cadrul proiectului MISISQ, după cum urmează:

 1. Înregistrarea repozitoriilor instituționale în registrele internaționale ROAR, DOAR etc.

2. Aprobarea Politicilor instituționale privind Accesul Deschis și Regulamentului de organizare și funcționare a RI la Senatele universităților- participante la Proiect.
3. Înregistrarea Politicii instituționale privind Accesul Deschis în ROARMAP (Registry of Open Access Repository Mandatory Archivieng Policies).
4. Dezvoltarea repozitoriilor sub aspect tehnologic și de conținut.
5. Finalizarea elaborării Ghidului de utilizare a RI.
6. Includerea în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea repozitoriului instituțional un compartiment dedicat relațiilor cu utilizatorii.
7. Înregistrarea pe site-ul handle.net.

     La finele conferinței cuvânt i s-a oferit dnei Liubovi Karnaeva, coordonator național al proiectului Tempus – “Modern Information Services for Improvement Study Quality”, care a menționat importanța acestui proiect pentru universitățile din RM și a mulțumit partenerilor de proiect, membrilor grupului de lucru WP2 pentru munca depusă, dăruire și rezultate frumoase.

 Materialele conferinței se anexează:

Program
Lista participanților

Comunicări:

Разработка репозитория на базе Dspace: опыт Научно-Медицинской Библиотеки ГУМФ им. Николае Тестемицану

Использование метаданных Дублинского ядра в описание информационных ресурсов

Configurări în DSpace pentru personalizarea interfeţei repozitoriului digital

Organizarea și funcționarea repozitoriului instituțional: cadrul de reglementare

Arhivarea electronică în bibliotecile universitare: aspecte legale și de conținut

Repozitoriul instituţional în percepţia comunităţii academice

Conceptualizarea structurii repozitoriilor instituționale

Utilizarea instrumentului Google Analytics în măsurarea indicatorilor statistici: experienţa BŞ USARB

Postere:

Institutional Repository in Medical Sciences

Open Research Archive USARB

Institutional Repository of Economic Knowledge

Institutional Repository of Moldova State University

Institutional Repository of Technical University University of Moldova

Institutional Repository in Agricultural Sciences

Digital Institutional Repository - SPU

 IMG 20150213 153826 1CS La data de 13 februarie 2015 în cadrul Proiectului “Modern Information Servicies for Improvement Study Quality” a fost organizată o şedinţă de lucru de către coordonatorul de proiect la nivel naţional - Liubovi Karnaeva şi membrii grupului de lucru “E-repository” (Viorica Lupu şi Ana Gudima). 
   Scopul şedinţei a fost prezentarea sondajului referitor la diagnosticarea situaţiei privind arhivarea cercetărilor universitare prin intermediul repozitoriilor instituţionale în RM. Sondajul a fost elaborat de către coordonatorul grupului de lucru “E-repository” - Dr. Virágos Márta (Ungaria). Prin acest sondaj se urmăreşte identificarea necesităţilor instituţiilor participante în proiect privind conţinutul şi structura repozitoriilor instituţionale, metodele şi tehnicile de e-publicare şi arhivare a publicaţiilor ştiinţifice, selectarea soft-ului de creare a repozitoriului.

La şedinţă au fost prezenţi coordonatorul de proiect la nivel naţional - Liubovi Karnaeva (BȘM a USMF „Nicolae Testemițanu”) şi reprezentanţii bibliotecilor universitare din RM responsabili de crearea e-repozitoriului în instituţia din care fac parte: Viorica Lupu (BRȘA a UASM, membru al grupului de lucru “E-repository”), Ana Gudima (BȘ a ASEM, membru al grupului de lucru “E-repository”), Olesea Dobrea (BȘM a USMF „N. Testemițanu”), Valentina Nastas (BTŞ a UTM), Lina Mihăluţă (BŞ a US “A. Russo” din Bălţi), Ala Corovai (BC a USM). Aşa cum şedinţa a fost găzduită de Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” au fost prezenţi şi 3 reprezentanţi ai acestei instituţii: Ecaterina Scherlet, Elena Pintelei, Adela Negură.

  

Ședința grupului de lucru WP2 e-repozitoriu


        În cadrul proiectului Servicii Informaționale Moderne pentru Studii de Calitate, pe data de 2 martie 2015, a avut loc ședința grupului de lucru WP2 e-repozitoriu. La ședință au fost abordate probleme ce țin de instalarea software DSpace în vederea dezvoltării repozitoriilor instituționale – unul din obiectivele proiectului. Cu sugestii și propuneri au intervenit: Liubovi Karnaeva - coordonotar național de proiect; Ana Gudima, Viorica Lupu – membri ai grupului de lucru; Alexandru Colesnicov, Ludmila Malahov, Igor Afatin, Constantin Sclifos – ingineri ai instituților participante la Proiect.

 Presentations:

Towards a global network of open access repositories for research and scholarship

Installation of DSpace and its incorporation into a network

OpenAIRE 2020

Development of Institutional Repositories in the university libraries of Moldova 

Report about the dSpace installation in the university Libraries from Moldova 

 

WP2. Questionnaire and summary for Moldova partner Libraries:

Questionnaire address - http://titan.lib.unideb.hu/drupalmulti/?q=tempus  

Summary - Moldova partner Libraries Institutional Repositories creating survey results and recomendations

 

WP2. Local working group meetings:

Working meeting of the group WP 2 E-repositories - 13th of February,2015 - http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/events/157-working-meeting-of-the-group-wp-2-e-repositories

Meeting of WP2 E-repositories working group - 2nd of March, 2015 - http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/events/159-meeting-of-wp2-e-repositories-working-group-march-2-2015

Meeting of the Working Group WP2 e-repository - 7th May, 2015 - http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/events/188-meeting-of-the-working-group-wp2-e-repository

Protocols

Proces-verbal nr. 6 din 15 octombrie 2015 al ședinței grupului de lucru e-repozitorii

Proces-verbal nr. 5 din 25 septembrie 2015 al ședinței grupului de lucru e-repozitorii

Proces-verbal nr. 4 din 7 iulie 2015 al ședinței grupului de lucru e-repozitorii

Proces-verbal nr. 3 din 7 mai 2015 al ședinței grupului de lucru e-repozitorii

Proces-verbal nr. 2 din 2 martie 2015 al ședinței grupului de lucru e-repozitorii

Proces-verbal nr. 1 din 13 februarie 2015 al ședinței grupului de lucru e-repozitorii

 

More information see in directory "For registered users" (available for project partners. Please login with you user name and password)

Contacte

Coordonator UE:

Kretaviciene Meile,

ULȘM, LT

meile.kretaviciene@lsmuni.lt

+370 37 327 201

+370 37 327 219

 

Coordonator MD:

Karnaeva Liubovi,

USMF ''Nicolae Testemițanu", MD

liubovi_karnaeva@yahoo.com

+373 22 205 552

+373 22 205 553

Vizite