Powered by spoto review WP 3 Cultura informației

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Econimice din Moldova

 1. Antiplagiat
 2. Bazele de date EBSCO
 3. Căile etice de utilizare a informaţiei
 4. Căutarea avansată în EBSCO
 5. Căutarea simplă în EBSCO
 6. Cultura Informaţiei
 7. Ghid-Primo
 8. Ghid_SM_ISO_690_2012
 9. ISO_690

Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF "Nicolae Testemiţanu" din RM

 1. Bazele culturii informaţiei
 2. Prezentarea platformei PRIMO
 3. Prezentarea platformei PRIMO.RU
 4. Pliant-PRIMO
 5. Baze de date Open Acces
 6. Regăsirea informaţiei în programele HINARI, OARE, ARDI
 7. Regăsirea informaţiei în HINARI. ru
 8. Prezentarea bazei de date Medline-OVID
 9. Strategii de căutare în SpringerLink
 10. Medicina bazată pe dovezi: UpToDate
 11. Norme de prezentare a descrierilor bibliografice

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii  de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

 1. CI USARB
 2. LibUnivCatalog.rom
 3. LibUnivCatalog.ru

Biblioteca Centrală Universitară USM

 1. Cultura Informaţiei: prezentare generală
 2. Cultura Informaţiei pentru formatori
 3. Citarea bibliografică
 4. Prezentarea catalogului partajat al bibliotecilor universitare din RM
 5. Regasirea_informatiei_in_baze_de_date

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat din Chişinău "Ion Creangă"

 1. Strategii de cătare în baze de date
 2. Scientometria, baze de date scientometrice
 3. Resurse informaţionale online

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice din Moldova

 1. Acces Deschis. Repozitorii Instituționale
 2. Citarea resurselor de informare. Metode de citare.
 3. Ghid de utilizare SpringerLink
 4. Particularităţi de regăsire a informaţiei în BD ştiinţifice
 5. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare

Contacte

Coordonator UE:

Kretaviciene Meile,

ULȘM, LT

meile.kretaviciene@lsmuni.lt

+370 37 327 201

+370 37 327 219

 

Coordonator MD:

Karnaeva Liubovi,

USMF ''Nicolae Testemițanu", MD

liubovi_karnaeva@yahoo.com

+373 22 205 552

+373 22 205 553

Vizite